logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck.

Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild mot en annan enskild person och att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas.

 Hedersrelaterat våld och handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

Dela sidan