logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Flyktingmottagandet i Vaxholm

Från den 1 mars 2016 styrs mottagandet av lagen (2016:38) om mottagande av nyanlända invandrare

Lagen innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning.

 

De nyanlända som anvisas har uppehållstillstånd och vara en familj eller enskilda vuxna. Staten matchar personer som fått uppehålls-

tillstånd med kommunens årsplan om mottagande.

Mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd 2016 och 2017

Under 2016 hade kommunen en kvot om 46 personer och under 2017 är kvoten 44 personer.

 

Hushållssammansättningen går inte förutse. Det resulterar i att kommunen behöver förbereda med olika slags boenden.

 

Under 2016 tog kommunen inte emot några nya ensamkommande barn då behovet minskat för hela Sverige. I dagsläget finns ett 10-tal barn placerade i Vaxholm.