logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Våld i nära relationer

Om du utsatts för våld eller hot om våld.

ATV, Alternativ Till Våld, är ett behandlings- och kompetenscenter för våld i nära relationer som du kan vända dig till.


ATV erbjuder stöd till barn och unga som upplevt våld eller blivit utsatta för misshandel.


ATV omfattas av tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Alla tjänster är kostnadsfria.

 

Telefon:08-768 11 12


Dela sidan